Süleymaniye Okulları’nda

Eğitim

“Süleymaniye Eğitim Modeli” yaklaşımıyla öğrencilerimize sunduğumuz atölye imkânları ile öğrencilerimize; organik materyaller ile doğal çalışma ortamı, matematik, geometri, fizik derslerinin yaklaşımlarını keşfetme, hayal kurma, ifade etme ve çizim yapabilme, analitik düşünme becerisi kazanma, takım çalışması ve yardımlaşma becerisi geliştirme, yapılandırılmamış 3D model oluşturma gibi özellikler kazandırılması amaçlanmıştır.

Süleymaniye Eğitim Modeli

SEM

Spor Atölyeleri

Okullarımızı kurgularken öğrencilerimizin, hayat boyu kullanacakları beceriler edinmesini, özgüven geliştirecek alışkanlıklar kazanmalarını hedefledik. Bu anlamda öğrencilerimize iç disiplin kazanımı, bedensel ve zihinsel gelişim ve ruhsal denge kazandıracak sporu, erken çağlarında öğrencilerimizin hayatlarına adeta bir ihtiyaç olacak şekilde kazandırmak istedik, çalışmalarımızı bu bakışla yürüttük.

Botanik Atölyeleri

Öğrencilerimizden küçük tarlalarımızda domates, biber, salatalık, patlıcan, fasulye, çilek ve karpuz gibi sebze ve meyvelerin de nasıl yetişip büyüdüklerine şahit olmalarını ve israfın önüne geçilmesi için nimetlerin soframıza gerçekleşen yolculuklarına şahit olmalarını istiyoruz. Eğitimde sevgi her şeydir bakış açısını paydaşlarına kazandırmak isteyen okullarımızın, barındırdığı hayvanlar sayesinde hem öğrencilerine küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamakta hem de kendi elleriyle hayvanları besleme ve ilgilenme fırsatı sağlamaktadır.

Ahşap Sanatları Atölyeleri

Atölye çalışmalarımız, Anaokulundan başlayarak 7. Sınıfa kadar olan öğrenci gruplarımıza, organik ve natürel malzeme ile doğayı ve ağacı sevdirmeyi, matematiksel düşünme becerileri kazandırmayı ve hayal gücünü geliştirmeyi hedeflemektedir.

Görsel Sanatlar Atölyeleri

Görsel Sanatlar dersleri, tam donanımlı atölyelerde ve çeşitli açık hava ortamlarında yapılmaktadır. Hazırlanan tüm sanatsal çalışmalar, el becerisine dayalı ürünler, çeşitli etkinliklerde ve yılsonunda sergilenmektedir. Sanatlar dersleri öğrencilerin hayal güçlerini, el becerisini, zeka ve yeteneklerini desteklemeye, geliştirmeye yönelik planlanmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerin sanatsal anlatım biçimlerini tanıma, kavrama ve kendilerini ifade edebilme becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır.

El Sanatları Atölyeleri

El sanatları derslerimizle öğrencilerimizin yetenek ve becerilerini geliştirme, duyguyu ve estetiği yaşamlarına entegre etme, kendi kültür ve diğer kültürleri hakkında bilgi sahibi olma, motor ve kas gelişimine katkı sağlar. Yapılan çalışmalarda öğrencimizin kendi ürününü oluştururken izlediği süreci algılayabilir, analiz edebilir ve tanımlayabilir.

Drama Atölyesi

Okulumuzda, drama derslerinde uygulanan yöntem ve teknikler ile etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi sonucu öğrencilerimiz araştırma, çözümleme, keşfetme, merak uyandırma, plânlama, paylaşma ve yaşantıya uygulama basamaklarını özümseyerek yaşamlarının her aşamasında bilgiyi kullanma becerilerini geliştirmektedir. Yanı sıra drama, öğrencilerimizin edindikleri bilgilerin kalıcı olabilmesini, olaylara ve durumlara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilmelerini, demokratik ortamlar oluşturarak eleştirel düşünme kabiliyetlerinin gelişimini desteklemekte; farklı zaman dilimlerinde gerçekleşmiş olayları inceleyerek düşünme, algılama, yorumlama, gibi iletişim yeteneklerini geliştirmektedir. Bütün duyu organlarını etkin bir şekilde kullanıldığı için öğrencilerimizin dikkat, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi becerileri gelişir.

Zeka Atölyesi

Zeka ve Akıl Oyunları Atölyemizde Görsel Algı, Dikkat-Hafıza, Uzamsal zeka ve Strateji oyunlarıyla öğrencilerimiz, akıl yürütme, problem çözme, strateji geliştirme, hızlı ve doğru karar verme, sistematik düşünme yapısı geliştirme, farklı bakış açıları geliştirme becerilerini geliştirir.

Ön Kayıt

Süleymaniye’li olmak için ilk adımı atın.