Neden Süleymaniye Okulları?

  • Öğrencilerimizin zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal, ruhsal ve dil gelişimlerini bütünsel olarak takip ediyor; profesyonel yönetim anlayışı, seçkin eğitimci ve değerli öğrencileriyle, son teknoloji ile donatılmış akıllı dersliklerde faaliyet gösteriyoruz.
  • Öğrencilerimizin almış olduğu yabancı dil eğitimi ile, hızla gelişen dünyada etkin iletişim becerilerine sahip olması için; dil bilgisi kalıpları ve ezberci yöntemler ile değil; aktif ve akıcı konuşma ortamı sağlanarak çok yönlü dil gelişimi sağlanır.
  • Akademik, sosyal ve kültürel birikimlerin, ahlaki kazanımlarla birleştirilmedikçe bir değer taşımayacağının bilinciyle, değerler eğitimineayrıca önem veriyor; yaradılış amacını bilen ve buna göre davranan, kendine, ailesine, milletine faydalı, milli ve manevi değerlere sahip, hakkı hakkaniyeti bilen, sağlam şahsiyetli nesiller yetiştiriyoruz.
  • Bir kimsenin yediği içtiğinin onun ibadetine, şahsiyetine ve karakterine sirayet ettiği bilinciyle tüm yiyeceklerimizle alakalı helal gıda hassasiyeti taşıyoruz.
  • Atölye derslerimizle, çağımızın hızla tüketen toplumunda, üretim becerilerine sahip, hayal dünyası zengin ve ufku geniş nesiller için tüm gelişim alanlarını destekliyoruz.
  • Eğitime gönül vermiş, her öğrencisinin farklı ve özel olduğunun bilincinde “sadece dersinin öğretmeni değil, öğrencisinin öğretmeni” anlayışına sahip, yüreğini ortaya koyarak öğrencisinin hayata hazırlığını keyifli bir uğraşa dönüştürüyoruz.
  • Öğrencilerimizin her türlü mekân ve durumlarının sıkı bir gözlem ve denetim altında tutulduğu güvenli bir ortam tesis ediyoruz.
  • Donanımlı revirlerin ve sürekli hemşirelerin bulundurulduğu okullarımızda uzman doktorların da desteği ile öğrencilerimizin sağlık gelişimlerini yakından takip ediyoruz.
  • Bilgiyi araştıran, eleştiren, yapılandıran, analiz eden ve problemlerle karşılaştığında ne istediğini bilen, çözüm üreten, özgüven sahibi ve bütün yönleriyle gelişmiş yüksek şahsiyetli nesiller yetiştirebilmek için;

derslerin ilmek ilmek, sabır ve sevgiyle işlendiği, özgün ve özel bir eğitim anlayışıyla hizmet veriyoruz.