Öğrenciyi merkezine alan, etkin ve verimli öğrenmeye dayalı, Farklı yaklaşımların kaynaştırılarak uygulanmasıyla zenginleştirilmiş Eğitim Modeli

  • Her öğrencinin bireysel farklılıklarının ve öğrenme eksiklerinin tespit edilip bu doğrultuda çalışma ortamlarının hazırlandığı Öğrenme Modeli
  • Öğrenciyi düşünmeye, sorgulamaya, araştırmaya, farklı bakış açıları geliştirmeye yönelten ve önceki bilgileri yenileriyle bütünleştiren Yapılandırıcı Yaklaşım
  • Öğrencinin, öğrenme sürecinde aktif olarak bulunduğu, öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, düşünme ve karar verme becerilerini kullanabildiği Aktif Öğrenme Modeli
  • Öğrencilerin kendi araştırmaları, düşünmeleri ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik eden Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı
  • Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayan; bağımsız ve eleştirel düşünme ile problem çözme yeteneği kazandıran Proje Tabanlı Öğrenme Modeli