• Salgın hastalık tehdidinin ülkemizde de etkisini göstermeye başlaması sebebiyle Uzaktan Eğitime geçilen ilk süreçten itibaren, velilerimizle iletişim halinde olarak, online konu anlatım videoları, ödevlendirmeler ve takiplerimizle öğrencilerimizin evdeki eğitim süreçleri başlatıldı.
  • Öğretmenlerimiz; işledikleri zengin içerikli konularla, sıcacık ilgi ve alakaları ile evleri adeta sınıf havasına dönüştürmektedirler.
  • Uzaktan Eğitim sürecinde öğrencilerimizin sadece akademik yönünü değil sosyal, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerini dikkate alacak şekilde planlamalar ve çalışmalar yapılmaktadır.
  • Öğrencilerimiz, sokağa çıkmasının kısıtlı olduğu ve arkadaşlarından uzakta geçirmek mecburiyetinde kaldığı bu dönemde, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle bir araya gelmeleri sağlanmakta; zamanını zararlı dijital içerikler yerine planlı çalışmalarla verimli bir şekilde geçirmesini sağlanarak psikolojik olarak da desteklenmektedir.
  • Programlara katılım ve uyum noktasında yaptığımız anket çalışmalarında velilerimizin de fedakârlığı ve destekleri neticesinde %100’e varan katılım ve %95’in üzerinde memnuniyet verilerine ulaşılmaktadır.