Bilim ve Teknolojinin çok önemli olduğu çağımızda, analitik düşünme becerisi yüksek, teknolojinin nimetlerinden faydalanan ve teknolojik gelişmelere yön verecek uygulamalar ortaya koyabilen öğrenciler yetiştirmek için var gücümüzle çalşıyoruz.

  • İstenilen etkiyi tam oluşturamayan eski standart yöntemler yerine, yeni nesil gençlere daha uygun bir eğitim ortamı oluşturmamıza yardımcı olan Web 2.0 teknolojisi ile uyumlu Yeni Nesil Yöntem ve Metotlar
  • Öğrenme sürecini ve akademik başarıyı destekleyen; zengin içerikler, uygulamalar, projeler, takip, ölçme ve değerlendirme imkânlarının yer aldığı Dijital Eğitim
  • Disiplinler arası çalışma ortamı ile öğrencilerin öğrendikleri bilgileri uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürmesini amaçlayan STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi
  • Tasarım odaklı ve sistematik bir şekilde düşünme, fikir yürütme, olaylar arasında ilişkiler kurabilme, analiz etme, problem çözme ve üretim yapabilme gibi birçok beceriler kazanabilecekleri Kodlama Eğitimi
  • Robot tasarlamayı, programlamayı ve aktivite etmeyi öğrendikleri, böylece belirli hedefleri gerçekleştirebilen modeller üretebilmelerine, mekanik düzeneklerin çalışma prensiplerini kavramalarına, sebep sonuç ilişkisi kurabilmelerine, yeni fikirler ortaya koyabilmelerine yardımcı Robotik Etkinlikler
  • Öğretmenlerimizin; işledikleri zengin içerikli konularla, sıcacık ilgi ve alakaları ile evlerinize misafir olarak evlerinizi adeta sınıf havasına dönüştürdüğü Online Eğitimler