Aile İçi İletişimde 7 Yanlış Davranış

İşlevsiz aile yapısı, yapısal sorunlara zemin hazırlamakta, bu da değişen koşullara uyumu güçleştirmektedir. İşlevsiz aile davranışlarının en sık görüldüğü 7 durum…
Aşırı Kontrol
Anne babanın çocuğu aşırı koruması, çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen göstermesi anlamına gelir. Bunun sonucu çocuk diğer kimselere aşırı bağımlı, kendine güveni olmayan, duygusal kırıklıkları olan bir kişi olabilir.
Mükemmeliyetçilik
Genellikle benmerkezci bireylerin oluşturduğu bu ailelerin çocuklarında; yaptığı işi beğenmeme, yetersiz olduğu duygusu, devamlı olarak başkalarını mutlu etmeye çalışma duyguları görülebilir.
Suçlamak
Çocuğu sürekli suçlayarak eleştirmek ve ‘’ Her zaman böyle yapıyorsun ‘’, ‘’ Sen hiç konuşmuyorsun ‘’, ‘’ Bak herkes sana bakıyor ‘’, ‘’ Ne kadar ayıp! ‘’ şeklinde sözler sarf etmek aslında durumu çözümlemekten son derece uzak, yanlış davranışlardandır.
Reddetme
Çocuğun aslında istenmediğini hissettirmek ve çocuğa karşı düşmanca tutumlar beslemek olarak tarif edilebilir. Bu tip ailelerde yetişen çocuklarda kendisinden daha zayıf olanı ezme, tüm çevresine karşı nefret besleme, kimseye güvenememe, çevresindekilere düşmanca tutum sergileme düşüncelerine sahip olabilirler.
Belirsiz Kurallar
Bu tip ailede genelde kurallar yok anlık çözümler, anlık kavgalar, anlık mutluluklar vardır. Çocuk için konulan kuralların bazen çok katı bir şekilde uygulandığı, bazen de hiç yokmuş gibi davranıldığı tutumlar, çocukta güvensizlik, kurallara karşı kayıtsızlık, çözümün parçası olmayı reddetme, kararsız ve kişiliksiz karakter yapısı meydana gelebilmektedir.
Çözümlenmeyen Sorunlar
Anne babanın çocukla ilgili bir konuda ak dediğine diğeri kara diyebilmekte çocuk hangisine bakacağına, hangisine uyacağına karar verememekte çoğunlukla karasız kalarak herhangi bir tepki vermemeyi tercih etmektedir. Bu tip ailelerde yetişen çocuklar genellikle kararsız, her türlü etkilenmeye hazır, tutarsız ve çabuk karar değiştirebilen çocuklardır.
Güvenilmezlik
Her şeyin gizlendiği, tarafların birbirini amacına ulaşmak için kandırmaya çalıştığı aile tutumu. Aile bireyleri genellikle karşı taraf konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Ya tutulamayacak sözler ya da görevler yapılmamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Destek