Sistemler sürekli değişse de beklentilerin asla değişmediği gerçeği doğrultusunda bir akademik eğitim

 • Ezberci eğitim yerine, öğrencinin aktif rol aldığı; bilgiyi doğru bir şekilde kullanmayı, sormayı, sorgulamayı, anlamayı ve anlatmayı öğrendiği zengin ders içerikleri
 • Öğrencilerin bireysel kabiliyet, kapasite ve ilgisini keşfetmesine, merak duygularını geliştirip öğrenme heyecanı kazanmasına ortam sağlayan öğrenci merkezli öğretim yöntemleri
 • Öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıklar tanımlanarak ve bu farklılıklar ve ihtiyaçlar gözetilerek işlenen dersler
 • Öğretmenlerimizin; işledikleri zengin içerikli konularla, yakından ilgi ve sürekli takip ile evleri adeta sınıf havasına dönüştürdüğü Online Eğitimler
 • Akademik kazanımları destekleyen; zengin içerikler, uygulamalar, ölçme- değerlendirme imkânlarının yer aldığı Dijital Platformlar
 • Her hafta hazırlanan e- Bülten ile haftalık çalışmaların, kazanımların ve ödevlendirmelerin yer aldığı veli bilgilendirme ve ödev takip sistemi
 • Her hafta pazartesi günü, bir önceki hafta işlenen derslerin kazanımlarını ölçmek ve değerlendirmek için KDU sınavları
 • Her öğrencinin kendi başarısı doğrultusunda bireysel hedef çalışmaları
 • Sınavlara hazırlık için, tüm 5,6,7 ve 8. Sınıflarda deneme sınavları
 • Sınav sonrası detaylı analizler ve problem çözme stratejileri
 • Yapılan ölçme değerlendirmeler doğrultusunda eksikleri gidermek için bireysel ya da grup etütleri
 • Mükemmel bir SINAV BAŞARISI için sınıflarda 6 gün eğitim
 • Sınavlardan iki ay öncesinde başlayan yoğun kamp programları