Sağlık

 • Her şeyin başı, sağlık ve sağlığımızın bizler için ne kadar kıymetli olduğunun bilincinde hareket ederek okulumuzda sağlık odasıbulundurulmakta ve alanında uzman okul hemşireleri ile çalışılmaktadır.
 • Hemşirelerimiz tarafından ilk muayenesi yapılan öğrencilerin velisine bilgi verilerek gerekli tıbbi tedavi uygulandıktan sonra bilgileri kayıt altında tutulmaktadır.
 • Okul kazaları ve akut gelişen hastalıklarda veli ile iletişim halinde öğrencinin hastanelere sevk ve yönlendirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Acil ve müdahale isteyen vakaların sevki de ambulans ile yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimizin sağlıksal gelişimleri takip edilip gerektiğinde velilerimiz ve gerekli birimlerle iş birliği içinde çözümler üreterek gelişimleri desteklenmektedir.
 • Öğrencilerimizin en sık temas ettikleri alanlar başta olmak üzere, okulun bütün alanları en üst hijyenik koşullar çerçevesinde düzenli olarak temizlenmekte ve kontrol edilmektedir.

Covid-19 Tedbirleri

Sağlık güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler:

 • Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda gerekli hazırlıkların yapılması
 • Okula girişte günlük olarak herkesin ateşinin ölçülmesi; 37,5 derece ve üzerinde ateşi olan öğrencilerin velilerinin bilgisiyle sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi
 • Hastalık belirtisi gösteren öğrenci ve personelin izolasyon odasında takip edilmesi,
 • Okul içerisinde sosyal mesafenin korunması için düzenleme yapılması
 • Sağlık Bakanlığı genelgeleri çerçevesinde okul binasının, sınıfların ve ortak alanların düzenli olarak sterilize edilmesi
 • Dersliklerde Millî Eğitim Bakanlığının genelgeleri uyarınca gerekli sosyal mesafenin oluşturularak düzenlenmesi
 • Ortak kullanılan araç ve gereçlerin kullanım sonrası temizlenmesi
 • Okulun ortak alanlarında öğrencilerin kullanımına hazır dezenfektan makinalarının bulundurulması
 • Derslik, çalışma odası vb. ortamların dışardan temiz hava gelecek şekilde doğal yollarla havalandırılması
 • Teneffüs ve öğle aralarının en az yoğunluk oluşacak şekilde düzenlenmesi
 • Dersliklerde beslenme yapılmaması, su dışında içecek tüketilmemesi
 • Öğretmen ve öğrenciler arasında materyal alışverişi yapılmaması
 • Organizasyon içerisinde sağlık güvenliği ile ilgili görev ve sorumlulukların dağıtılması ve hizmet içi eğitimlerin verilmesi
 • Okul binası içerisine alınacak ziyaretçilerin kısıtlanması
 • Okul binası içerisinde maske kullanımının zorunlu tutulması
 • Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının genelgeleri çerçevesinde yüzme havuzunun kullanımının durdurulması
 • Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda su sebillerinin kullanılmaması
 • Asansör kullanımının kısıtlanması
 • Toplu olarak yapılan veli toplantılarının çevrimiçi düzenlenmesi

 Velilerimize ve öğrencilerimize düşen sorumluluklar:

 • Öğrencilerimizin sabah evden çıkmadan önce ateşinin kontrol edilmesi
 • Öğrencilerin kırtasiye ve benzeri okul malzemelerini ortak kullanmalarına izin verilmeyeceği için okul tarafından verilen ihtiyaç listesinin eksiksiz olarak tedarik edilmesi
 • Şarj cihazlarının paylaşılmasına izin verilmeyeceği için okul başlangıcında tablet bilgisayarların şarjlarının dolu olması ve öğrencilerin şarj cihazlarını yanlarında bulundurmaları
 • Öğrencilerin yanlarında okul araç ve gereçleri dışında başka bir cihaz ya da oyuncak getirmemeleri
 • Öğrencilerin okul çantalarını öğrenci dolapları ya da sınıf öğretmenlerinin göstereceği yerde fermuarı kapalı olarak bulundurmaları
 • El hijyenine dikkat ederek düzenli aralıkla yıkanması ya da dezenfektanla temizlenmesi
 • Okul girişlerindeki yönlendirme ve güvenlik alanlarındaki işaretlerin takip edilmesi ve okul içerisinde sosyal mesafeye dikkat ederek hareket edilmesi
 • Öğrencilerin bulunduğu alanlara veli girişi kabul edilmeyeceği için öğrencilerin okul binasının girişinden alınıp bırakılması
 • Rahatsızlığı olan öğrenciler hakkında bilgilendirme yapılması, doktor kontrolü sonrasında test sonuçlarının ve raporun zamanında paylaşılması
 • Teneffüslerde elden ele geçen top ve benzeri malzemelerin kullanılmaması
 • Koruyucu maske, el dezenfektanı veya kolonya bulundurması
 • Su sebilleri devre dışı olduğu için öğrencilerin yanında mataralarla su getirmeleri