• Okul girişinde görevli olan personel ateş ölçümü yapar gerekli kayıtları alır.
 • Ölçülen vücut sıcaklığı değeri 37,5°C ve üzeri olan kişilere giriş izni verilmeyip karantina bölgesine alınır, ilk ölçümden en az 15 dakika sonra tekrar ateş ölçümü yapılıp vücut sıcaklığı değeri hala 37,5°C derece ve üzeri olan kişilerin kuruma alınmayıp ALO 184 ve 112 aranarak en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.
 • Okulumuza acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemektedir.
 • Tüm çalışan, öğrenci ve ziyaretçilerimizin maskesiz kuruma girişine izin verilmez, maskesi olmayanlara girişte maske temini sağlanır.
 • Girişte el antiseptiği kullanılır.
 • Tüm alanlara Covid-19 ile ilgili, maske, mesafe, temizlik ve dezenfeksiyonla ilgili uyarıcı ve bilgilendirici afişler ve görseller asılmıştır.
 • Velilerimizden, “Veli taahhütnamesi” gereği ateş, öksürük, halsizlik vb. belirtiler gösteren öğrenciler ve bu belirtileri gösteren aile bireyleriyle temaslı olan öğrenciler okula gönderilmeyerek veli tarafından Okul Yönetimine bilgi verilmesi istenmiştir.
 • Okulumuzun her alanında sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmeler yapılmıştır.
 • Fiziki mesafe kurallarına uygun olarak asansör kapasitesinin en fazla dörtte biri kadar kişinin kullanıma izin verilmiş ve bu kural asansör girişinde belirtilmiştir.
 • Asansör düzenli aralıklarla temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir.
 • Sık temas edilen kapılar ve kapı kolları, trabzanlar dahil tüm yüzey ve alanların temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak ölçülü deterjan/dezenfektan ile sık aralıklarla temizlenerek ve dezenfekte edilmektedir.
 • Sınıf, laboratuvar, atölye, spor salonları, mescit, lavabo, asansör, yemekhane, revir girişlerine el antiseptiği konulmuştur.
 • Sınıf içerisinde sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde oturma planı sağlanmıştır. (isimli ve çapraz oturma düzeni)
 • Toplu yapılan grup şeklinde (Resim, Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi vb.) dersleri en aza indirilmiştir.
 • Teneffüs sürelerini yoğunluğu azaltacak şekilde ayarlayarak öğrencilerin birbiri ile karşılaşmasının en aza indirilmesi, bunun neticesinde katlarda bulunan sınıflara göre teneffüs programlarının ayarlanması sağlanmıştır.
 • Pandemi süresince toplu etkinlikler yapılmayacaktır.
 • Sınıf ve dersliklerin doğal şekilde periyodik aralıklarla havalandırılması sağlanır.
 • Grup etkinliklerinde etkinlikler temassız olarak aynı grup üyeleri ile yapılması sağlanır.
 • Derslerde sınıf değişiklikleri mümkün olduğunca olmayacak, değişimin zorunlu olduğu dersliklerin (atölye vb.lerin) temizlik/dezenfeksiyonu ve taze hava debisinin arttırılması
  sağlanır.
 • Revirin temizlik ve dezenfeksiyonu plana göre yapılır.
 • Reviri kullanabilecek kişi sayısı belirlenmiştir.
 • Revire başvuran veya kullanan kişilere ait vaka takip kayıtları hemşiremiz tarafından tutulur.
 • Revirin periyodik aralıklarla doğal şekilde havalandırılması sağlanır.
 • Revirde oluşan atıkların atık yönetimi kurallarına göre bertaraf edilir.